Grannprotester mot pojkhem

Det hem för tre kriminella pojkar som planeras i ett hus i Harbo, Heby kommun, har mött starka protester, skriver Sala Allehanda.
Villaägarna i bostadsområdet där hemmet planeras har skrivit på protestlistor, och bakgrunden är att det två gånger tidigare bedrivits vård för kriminella ungdomar i det aktuella huset utan att det fungerat. Handläggaren på länsstyrelsen, Catarina Pihl, tar bara delvis hänsyn till grannarnas protester i sin bedömning och ännu är inget beslut fattat om det verkligen ska bli något vårdhem för de här kriminella ungdomarna. Hemmet har dock klartecken från socialnämnden i Heby, enligt tidningen.