Arbete ska få interner på rätt spår

De 345 internerna på det nya storfängelset Salberga i Sala kommer inte att vara sysslolösa under tiden de avtjänar sitt straff. De kommer att jobba flera timmar varje dag.

Tanken är att företag i regionen ska kunna leja ut jobb de själva inte hinner med till Salberga.

Christer Frenneby, chef för Salberga, ser möjligheten att jobba som en viktig del i rehabiliteringen av internerna.

- Det är oerhört angeläget. Det är en del i att komma in i fasta rutiner att arbeta ett visst antal timmar över dagen och komma in i normala rutiner, så det är en oerhört viktig del, säger han.

Det kommer att handla om allt från trä och mekaniska arbeten till sortering och montering, och tanken är alltså att företag i regionen som inte hinner med att klara de jobb man har ska kunna vända sig till Salberga.

- Vi ska vara en resurs för det redan etablerade näringslivet här i Västmanland, säger Annika Karlsson som ansvarar för att internerna får meningsfulla jobb under fängelsetiden.