kommunledning vill stoppa nedläggningen av tingsrätter

Nedläggningen av tingsrätten i Sala och kanske också Köping borde stoppas. Det anser Kommunledningen i Sala och centern på västmanlandsbänken i riksdagen som har begärt att justitieminister Beatris Ask skall riva upp beslutet om nedläggningen.

Det gamla beslutet måste rivas upp eftersom förutsättningar, främst i Sala, radikalt ändrats sedan det togs menar man.

– Ja sedan beslutet om en nedläggning togs har det nya fängelset med vidhängande häktesavdelningar blivit verklighet, säger riksdagsman Jörgen Johansson. 

Att då lägga ner en tingsrätt på samma ort och istället tvingas till långa transporter till Västerås och Falun är riksfyllt, menar han. Han pekar också på att kompetensen fortfarande finns kvar i Sala.