Här vårdas flest brottslingar

Tingsrätten i Västmanland ligger i topp i landet när det gäller att döma brottslingar till rättspsykiatrisk vård.
Personal på landets fängelser har länge påvisat att många interner är psykiskt störda och i behov av vård istället för fängelse. - Tingsrätten i Västmanland är såpass framsynt och ligger så långt framme att de gör rätt bedömningar, säger Håkan Andersson, utredningschef på landstinget, som förklaring. Just nu får 76 västmanlänningar rättspsykiatrisk vård, och det är dubbelt så många som det finns plats för. På LRV-enheten i Sala, där 30 dömda vårdas, är det fullt. Resten vårdas inom öppenvården och på Centrallasarettets slutenvårdsavdelning. Inte heller kommunerna har varit beredda på att de här vårdkrävande patienterna plötsligt skulle blir dubbelt så många. Nu ska landstinget utreda hur man bäst kan lösa situationen. Det berättar sjukvårdschef Christina Jogér, som säger att det främst handlar om tre saker: - Att det finns platser i särskilda boenden för de som behöver, om att ha ett arbetssätt som gör att de här personerna får ett gott liv ute i samhället, och att kommunen och landstinget behöver utveckla sina samarbetsformer för att kunna göra något bra tillsammans.