Pordrän skippar etablering i Kunsgör

Företaget Pordrän har lagt planerna på att etablera sig i Kungsör på is.

Men när kommunen går miste om en företagsetablering, så är grannarna till den fabrik som företaget planerade för desto gladare.

Grannarna har tidigare protesterat med en namninsaming mot planerna på en industri intill deras villor, och nu gläds man åt att planerna lagts på is.

– Det är ju ett positivt besked för oss som bor i Ekebyholm, säger Maria Ahrén, en av grannarna. 

Företaget Pordrän, som tillverkar isoleringsplattor av frigolit, har haft planer på att etablera sig på en obebyggd tomt intill företaget Strängbetong i Kungsör.

Men intill tomten ligger också ett villaområde, och planerna ledde till en namninsamling i protest bland boende i området. Maria Ahrén poängterar att hon inte har något emot Pordrän som företag, utan att det är placeringen av en industri intill ett villaområde hon och de andra grannarna vänt sig emot. 

Men nu säger alltså företrädare för Pordrän att planerna på en etablering i Kungsör är lagda på is, och att företaget troligen kommer att bygga ut intill en befintlig etablering i Stockholm istället. Det här gläder alltså Maria Ahrén, men hon är fortfarande orolig för att det i framtiden kan komma nya planer på att andra fabriker ska etablera sig på tomten. 

– Det här är ju inte slut för oss ännu ( ... ) och min önskan är naturligtvis att de som styr i Kungsörs kommun ska ta sitt förnuft till fånga och ta sitt ansvar för oss som bor här, säger hon.