Fagersta kommun vill rädda sjukvården

Fagersta kommun är beredd att gå in och rädda sjukvården i kommunen.

Det ska man göra genom att tillsammans med landstinget bygga upp en ny organisation främst inom det ifrågasatta familjeläkeriet på Bergslagssjukhuset. 

Bristen på läkare är svår och väntetiderna för att få vård långa. Kommunalrådet Stig Henriksson förklarar att han tror att vården skulle kunna bli effektivare om man slog samman kommunens resurser med landstinget. 

Och en ny organisation, kanske med kommunen som huvudman, skulle kunna locka läkare till orten.