Båtmotorer skadar fiskyngel

Avgaser från båtmotorer skadar fiskynglen i dom svenska vattnen. Det visar en undersökning som Institutet för tillämpad miljöforskning vid Stockholms Universitet gjort på uppdrag av Sjöfartsverket och Naturvårdsverket.
Lennart Balk har arbetat med undersökningen och han säger att det främst är utsläppens innehåll av polycykliska aromatiska föreningar (PAH:er), ett gift som bland annat finns i cigarettrök, som skadar livet i vattnet. - För miljöns skull borde man kanske begränsa användningen av såna här motorer, säger Lennart Balk till P4.