Tågbeställningar tryggar jobb i Västerås

Tågtillverkaren Bombardier har skrivit kontrakt om leveranser till Kanada och Frankrike.

Det handlar om tågleveranser för mer än 4,5 miljarder kronor.

Beställningarna säkrar jobb på Bombardier Transportation i Västerås.

Till Franska SNCF ska Bombardier leverera 112 AGC-tåg till ett värde av 4,2 miljarder kronor.

Bolaget ska också leverera 34 fordon till en automatbana i Vancouver för 690 miljoner kronor.

De elektriska drivsystemen utvecklas och tillverkas helt eller delvis vid Bombardier i Västerås, och de nya beställningarna säkrar sysselsättningen för motsvarande 120 helårsarbetande.