Bevakningstorn blir inte minaret

Det blir ingen minaret i Fagersta, i alla fall inte i det gamla luftbevakningstornet i Kolarbyn. Islamiska föreningen i Fagersta har tidigare sagt sig vara villig att köpa tornet, men nu verkar det inte blir något av planerna.

Tornet - som är 30 meter högt - byggdes under andra världskriget för att bevaka Fagersta Bruks fabrik.

Luftbevakningstornet skulle kunna ändras till en minaret, men nu blir det inte så. Det ser inte ut att bli något köp.

- Ja, det är ett problem som vi kanske själv har orsakat. När det var tal om att riva tornet så ville vi liksom bevara det. Men vi litade inte på att vi snabbt kunde ta över tornet, så vi anmälde det till länsstyrelsen för att få det byggnadsminnesförklarat, säger Muhammed Yussif från Islamiska föreningen i Fagersta

Nu har det visat det sig att länsstyrelsen är väldigt intresserad av att tornet blir ett byggnadsminnssmärke, och det har också gjorts en utredning om det, enligt Muhammed Yussif.

Om tornet blir ett byggnadsminne får Islamiska föreningen inte ändra på tornet på det sätt man hoppats.

- Å andra sidan är det också så att om det blir ett byggnadminnesmärke finns det inte heller någon risk att tornet rivs, och då är vi inte längre så intresserade av att köpa det.Det kommer att bevaras ändå, säger Muhammed Yussif till P4 Västmanland.

Men varför ville Islamiska förenigen i Fagersta köpa tornet?

- Det var min idé från början. Jag flyttade till Fagersta för åtta år sedan och jag var ju muslim. Jag hade varit i muslimska länder och sett sådana här minareter, och det var lite grann av den arabiska kulturen som jag mötte varje dag jag gick förbi det här tornet på väg till jobbet.

- Så jag fick någon slags stark känsla för det här tornet, och när jag hörde att det skulle rivas så kännde jag mig ledsen och kände att jag måste göra någonting, förklarar Muhammed Yussif.

- Jag pratade då med mina vänner inom församlingen, och vi tänkte att det är bra om vi har ett sådant där torn för att det är svårt att få bygga minareter i Sverige. Varför ska man då riva de som redan finns? frågar sig Muhammed Yussif från Islamiska föreningen i Fagersta.