Omstritt fagerstatorn - rivs eller bevaras?

Det finns planer på att riva det 30 meter höga flygbevakningstornet i Fagersta.

Men tornet skulle kunna bevaras genom att islamiska föreningen köper det och gör en minaret där.

Man borde bevara tornet som byggnadsminne, säger kommunens kultursekreterare Sten Bernhardsson.

Kultursekreterare Sten Bernhardsson menar att tornet är unikt och värt att bevara. Helst skulle han se att någon tog ansvaret för det och använde det.

- Det har rivits så många hus här i Fagersta så något tycker jag att vi får behålla, säger han.

Kommunalrådet Stig Henriksson är av annan uppfattning.

- Jag har hittills inte hört någon som skulle kunna använda tornet till något bra. Och kommunen vill inte stå för underhållet som skulle gå på tusentals kronor varje år. Han tror istället att man av säkerhetsskäl kan tvingas riva tornet, säger Stig Henriksson.