Salas befolkning minskar mest i länet

Det blir allt färre Salabor, i år är Sala den kommun i länet där befolkningen minskar mest i antal.

Regeringens beslut att dra in statsbidragen till lägenhetsbyggen strör dessutom salt i såren.

På många håll i landet stoppas planerade nybyggen och beslutet kan bli ett stort problem även för Sala, tror oppositionsledaren Tommy Johansson (s).

Sala kommun blir befolkningsmässigt den stora förloraren i länet i år.

Befolkningsmängden kommer att minska med drygt 100 personer varav häften är flyttningsunderskott.

Osäkerheten med förskolor och skolor i främst västra kommundelen och kommande stora byggkostnader för lägenheter skrämmer folk, tror oppositionsledaren, socialdemokraten Tommy Johansson som är orolig över situationen.

- Ja trots att vi får många nya arbetstillfällen tack vare fängelset finns risken att många av dom blir inpendlare till Sala. Därmed förlorar kommunen skattepengar, konstaterar han.