Sala får ny ambulansstation

Efter många års väntan får Sala en ny ambulansstation. Den kommer att placeras mellan vårdcentralerna och Väsbygatan.

De nuvarande lokalerna ligger i källarplanet på Sala lasarett och är till viss del utdömda av arbetsmiljöverket.

I dagarna ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om en planändring för att göra det möjligt att bygga den nya ambulansstationen på vad som idag är vårdcentralernas parkering ut mot Väsbygatan.

Samtidigt ändrar man också på förutsättningarna för verksamheter i den stora fastighet där vårdcentralerna och folktandvården ligger. Från att endast vara ägnad vårdverksamhet ska man nu också kunna bedriva kontorsverksamhet i huset.

Det innebär att man kan hyra ut delar av huset eller sälja hela när de båda vårdcentralerna flyttar till lasarettsfastigheten.

Men största förnyelsen gäller ambulanscentralen som legat i sina nuvarande lokaler sedan slutet av 60-talet.