Bygg om väg i Morgongåva anser kommunen

Riksväg 72 bör snarast byggas om inne i Morgongåva. Det säger Heby kommun i ett yttrande till Vägverket.

Det som kommunen anser bör göras är bland annat att ta bort ett par busshållplatser och övergångsställen, avsmalna vägen och anlägg vägbulor. 

Så vill de också ha en sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen vid  det kvarvarande övergångsstället vid före detta järnvägsstationen. 

Yttrandet till vägverket syftar till att skapa en säkrare väg för skolbarnen över riksvägen. 

Dom här åtgärderna tillsammans med Vägverkets planer på att sätta upp en hastighetskamera där kostar en dryg miljon och går snabbt att genomföra.

På sikt behövs en tunnel under både järnvägen och riksvägen men det är en mer långsiktlig lösning, konstaterar man.