Färre studenter kan leda till uppsägningar

Antalet som vill studera på högskolan fortsätter att minska och för Mälardalens Högskola får det nu konsekvenser.

Bland annat så kommer man att lägga ner It-ekonom programmet från och med nästa år. Och Även inom Informatik har man svårt att fylla utbildningsplatserna.

Erik Ridman informationsansvarig på Mälardalens Högskola säger att det inte handlar om några generella neddragningar av tjänster på hela högskolan.

Däremot leder sviktande elevunderlag och minskat intresse för vissa utbildningar till att man måste säga upp personal som undervisar i kurser eller på program där man har svårt att fylla utbildningsplatserna.