C-krav på hävd sekretess kring ryssutlämning

I går besökte representanter för centerpartiet den s k rysstenen vid Karmansbo, minnesstenen efter det läger med 300 ryska fångar som fanns vid Krampen.
Fångarna skickades den 10 oktober 1944 tillbaks till Ryssland, men bakgrunden till beslutet att sända hem fångarna är fortfarande sekretessbelagt. - Förutsättningen för att man ska kunna kritisera andra länder i dag är att vi är öppna med våra egna underlåtenhetsynder, säger centerns representant i utrikesutskottet Marianne Andersson till P4 Västmanland.