Kravlista för kooperativ äldrevård i Virsbo

Planerna på att driva äldrevården i Virsbo kooperativ form ska nu manglas ytterligare ett varv.
Kommunledningen i Surahammar har formulerat en kravlista på elva punkter till föreningen Framtid för Virsbo, som tidigare har ställt sig positiv till att ta över äldrevården. Några av punkterna är att man måste ha tillgång till sjuksköterska och annan vårdpersonal dygnet runt, och man måste se till att äldrevården i kooperativ form inte blir dyrare än den som drivs i dag. Ett eventuellt övertagande av äldrevården i Virsbo ska också föregås av offentlig upphandling, kräver kommunen.