Hästgård blir behandlingshem?

På hästgården Pilbo i Kolbäck planeras för ett vårdhem för flickor. Tanken är att ge flickor som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet en chans att få ordning på sina liv.
En ansökan ligger just nu på länsstyrelsens bord för godkännande. Under namnet "Villa Pegasus" vill Ewa Andersson, som länge jobbat inom psyk- och missbrukarvården i Västerås, starta ett vårdhem för flickor i åldrarna 13-20 år. Enligt planerna ska det finnas fyra platser för dygnet-runt-boende och ytterligare fyra för dagvård. Det krävs ett visst hästintresse bland både personal och intagna flickor; i vården spelar nämligen hästskötseln en viktig roll. Förutom vanligt skolarbete kommer flickorna att få rida och utbilda gårdens hästar. Det kan vara en förberedelse till hästskötarexamen på Strömsholm, men det är också en viktig del i behandlingen eftersom samspelet med hästarna kan leda till ökat självförtroende och självkännedom. I ansökan, som alltså just nu ligger hos länsstyrelsen, betonas att det på grund av gårdens läge är möljigt för flera av länets kommuner att använda sig av gården, men upptagningsområdet för dygnet-runt-boendet är hela Sverige.