Värmen gynnar elkunder

Det milda vädret gynnar elkunderna då flera elbolag har sänkt elpriserna. Här i länet handlar det både Sala Heby Energi och Mälarenergi.

Det milda vädret gynnar elkunderna då flera elbolag har sänkt elpriserna. Här i länet handlar det både Sala Heby Energi och Mälarenergi.

Mälarenergi sänker priset för kunder som nyligen har tecknat ett fast flerårigt avtal med fem öre per kilowatt. Det rörliga priset sänks med drygt ett öre. 

Om det milda vädret håller i sig så kan det bli aktuellt med ytterligare sänkningar, säger Birgitta Rasmussen som är privatkundsansvarig på Mälarenergi. 

Man ska vara glad åt den milda hösten menar Birgitta Rasmussen. Det som tidigare när kärnkraften låg nere såg ut att bli en tuff vinter på elmarknaden ser nu ut att bli riktigt bra.