Grundvattnet i Kolbäck undersöks

Kommunen vill veta om det skulle gå att använda grundvattnet i Kolbäck som reservvattentäkt för dricksvatten. Sedan ett par år tillbaka får Kolbäcksborna allt sitt dricksvatten från Hallstahammar.

– För några år sedan när vi hade Kolbäcksvatten så upplevde man att det var sämre kvalité på det. För man tyckte att det luktade. Men sedan vi fick Hallstavatten så blev det mycket bättre.

Det säger Kolbäcksbon Veli Kuuttinen. Men förmodligen är det inget fel på Kolbäcksvattnet, säger man på miljökontoret i Hallstahammar.                                           

– Det går att dricka, säger miljöchefen Anders Öström.  Den här undersökningen gör vi för att vi vill kunna använda Kolbäcks grundvatten som en reserv... för att ha som idag då allt vatten i kommunen tas från Hallstahammar - det är väldigt sårbart, säger han.

Det dröjer åtminstone till januari innan vattenproverna är analyserade. Först ska vattnet stabilisera sig efter borrningarna, sedan ska proverna tas och analyseras. Provtagningarna är centrerade kring området där den gamla betongfabriken låg förut. I dag är det en öppen yta som ser ut som en äng. Och det finns en orsak till att man undersöker just här. 

– Gamla industrier har ju dels utsläpp själva, och sedan drar de till sig andra verksamheter runt omkring, så det är inte säkert att betongindustrin har förstört marken. Det säger Gunnar Karlsson, från företaget VSP, som på kommunens uppdrag borrar hål i marken för kontrollerna av grundvattnet i Kolbäck.