Socialstyrelsen kritiserar Centrallasarett

Det är kirurg- och ortopedavdelningarna på Centrallasarettet i Västerås som kritiseras av Socialstyrelsen. Anledningen är att båda avdelningarna missat att behandla en patient för saltbrist.

Det handlar om en 84-årig kvinna som opererade sin höft och som då drabbades av hyponatremi som är en typ av saltbrist.  Det visade också ett blodprov som togs vid operationstillfället men som inte noterades och kvinnan fick inte heller någon behandling för det. 

Senare fick kvinnan läggas in akut och dagarna efter det ramlade hon och slog i huvudet vilket ledde till allvarliga skador. Först då noterades saltbristen och kvinnan fick sin behandling.

Socialstyrelsen tycker att det brister i ansvarsfördelningen och i överlämning av patienter hos de inblandade avdelningarna. 

Senast den 15 januari ska avdelningarna komma med beskrivning av sina rutiner till socialstyrelsen som också registrerar ärendet i riskdatabasen.