Skolan sökte lärare försent

Andelen obehöriga lärare har ökat på Ekebyskolan i Sala. Detta eftersom skolan alldeles för sent fick besked om vilka ekonomiska ramar man haft. Det säger rektorn på Ekebyskolan, Conny Ström, till P4 Västmanland.
- Då kommer man försent ut på marknaden för att söka de få behöriga lärare som finns tillgängliga, fortsätter han. Lärarsituationen i länets kommunala skolor har i stort sett förbättrats sen förra hösten. På de flesta håll har man lycktas bra med tillsätta de lediga tjänsterna och andelen obehöriga lärare har minskat. Men Ekebyskolan i Sala är ett undantag. Där har andelen obehöriga lärare tvärtom ökat - var femte lärare på Ekebyskolan är obehörig den här terminen. De obehöriga lärarna på Ekebyskolan är sju till antalet, och speciellt svårt är det att hitta lärare i hemkunskap och slöjd. Men Conny Ström är inte oroad över kvalitén på undervisningen: - De är bara så kallat pedagogiskt obehöriga och är ganska kompetenta som personer och har andra utbildningar. De är kockar, jurister och en agronom, säger Conny Ström. Han säger också att det på sikt inte är bra med obehörig personal eftersom man hela tiden tvingas ändra i organisationen och byta ut obehörig personal mot behörig. Ekebyskolan kommer dock inte att ändra i sin organisation till nästa termin.