Kraftigt minskad vinst för VLT

Tidningskoncernen VLT:s vinst minskade med hela 59,3 procent årets första sex månader, jämfört med motsvarande period i fjol.
Vinsten efter finansnetto var 9,8 miljoner kronor för årets sex första månader. Samma period i fjol var vinsten 24,1 miljoner kronor. VLT räknar med en fortsatt svag annonsmarknad under hösten. Rörelseresultatet för helåret 2002 väntas därmed bli lägre än 2001, skriver bolagets VD Lennart Foss i delårsrapporten.