Kompetensutveckling genom svenskundervisning i Västerås

Tidigare i höstas så fick Västerås Stad drygt 16 miljoner av regeringen till att kompetens -utveckla personalen som arbetar inom vård och omsorg av äldre. En del av dess pengar satsades på att vidareutbilda anställda som har svenska som andra språk.

På Attendo Care som driver delar av hemtjänsten på Viksäng jobbar Mimmi Sjögren som tack vare Kompetensstegen fått möjlighet att läsa svenska. 

– Jag tycker det var bra att lära sig svenska. Eftersom att jag ska vara här, då måste jag kunna språket. Och sen, jag jobbar inom vården det är samtalet, det har med språket att göra. Att de ska kunna förstå mig, då måste jag kunna deras språk. Säger Mimmi Sjögren.

Mimmi Sjögren är från Thailand och är gift med en svensk man. Hon kom till Sverige för sex år sen och de senaste fyra åren har hon arbetat inom hemtjänsten i Västerås. Hon är en av de personer med svenska som andra språk som har fått utbildat sig inom kompetens -stegen.

Det hela handlar om att de som har svenska som andra språk, på arbetstid ska få möjligheten att läsa svenska och utveckla språket. Projektet ingår -som en del, i en satsning som Pro Aros har gjort för att höja kompetensen för sin personal inom vård och äldre omsorg.

Mimmi Sjögren är väldigt glad över möjligheten att få lära sig mer svenska. Och hon hennes mål nu är att läsa så hon får ett godkänt betyg i svenska A. I dag håller hon också i kurser för sin kollegor om ”etik och moral” inom vård och omsorg. Något som inte varit möjligt om hon inte hade fått utbilda sig genom kompetens -stegen.