Miljöpartiet kritiskt till bussterminal i Hallsta

Nu kommer kritik från miljöpartiet i Hallstahammar mot planerna på att bygga om bussterminalen i centrum.

– Ett fullständigt onödigt förslag, säger Lars Flodin, miljöpartiet i Hallstahammar, som tycker det blir för dyrt, och hellre vill att man ska satsa på att förbättra vägarna i kommunen.

– Man vill ta bort grönytor så att det blir ännu mer betongkänsla, liksom stockholmsförort av Hallstahammars centrum och det vill vi inte heller vara med om, säger Lars Flodin.

Det är byggnadsnämnden som så småningom ska besluta om bygget av den nya bussterminalen.

Trots motståndet mot planerna listar miljöpartiet ändå några fördelar med den planerade ombyggnaden i sin skrivelse:

• Flytten av infarten, till den större parkeringen, till Vegagata borde genomföras.

• Flytta ett par handkapp-P och övergångstället mot vårdcentralen till den nya infarten.

• Skapa några p-platser för motorcyklar. Idag finns det inga. Inte någonstans i centrum.

Men nackdelarna överväger, menar alltså miljöpartiet. Det handlar om att kommunen ska förvalta medborgarnas pengar på bästa sätt.

– Busstationen fungerar idag. Det går till och med att sätta upp en hållplats på andra sidan... man kan göra så mycket. Det finns ingen anledning att ändra på det, säger Lars Flodin.