Mälargös populär i Europa

Svensk insjöfisk som gädda, abborre och framförallt gös har blivit alltmer eftertraktad på restaurangerna nere på den europeiska kontinenten.
Per Nyberg, fiskeribiolog vid Fiskeriverket i Örebro, förklarar varför just gösen blivit så populär. - Den är högkvalitativ, och när det är sämre tillgång till havsfisk ökar självklart intresset för insjöfisk, säger han till P4 Västmanland. De senaste 5-6 åren har exporten av fisken ökat, och det är framförallt att fisken direktkyls och den obrutna kylkedjan ner till kontinenten som gör fisken intressant. Annars är det speciella med gösen att den är relativt storvuxen jämfört med abborre och smaken som det går att göra mycket av, säger Per Nyberg. Gösen är den ekonomiskt viktigaste insjöfisken och Per Nyberg spår ett än bättre gösfiske framöver. - Vi har haft ett antal varma fina somrar, så gösfisket i Mälaren kommer att öka. Han ser ingen anledning för konsumenten att vara orolig för miljögifter i Mälarfisk. - Ryktet om miljögifter kommer definitivt inte från de näringsrika sjöarna Mälaren, Hjälmaren och en del skånska sjöar, där vi har oerhört låga miljögifter. I vissa fall ligger vi 100 gånger under de gränsvärden som Livsmedelsverket satt upp, säger han och fortsätter: - Mälarfisken är prima i allra högsta grad.