Militärt storförråd till Arboga möjligt

Ett militärt storförråd ska byggas och det kan bli i Arboga. Det är näringsminister Maud Olofsson som lovat att ta med Arboga som förslag till orter när frågan ska avgörs.

Det är näringsminister Maud Olofsson som lovat att ta med Arboga som förslag till orter när frågan ska avgörs.

Att förrådet skulle kunna placeras i Arboga kan kopplas ihop med avvecklingen av Volvo Aero i Arboga då många hundra arbetstillfällen försvann. Något som staden ännu inte har kompenserats för.

Hittills har utredarna för etableringen bara föreslagit utvecklingsorter. Jörgen Johansson från centern i Arboga kämpar nu för att förrådet ska placeras i Arboga på grund av att det skulle ge nya jobb. Och han har alltså fått med sig partikamraten och näringsministern Maud Olofsson.