Skinnskattebergs folkhögskolas framtid inte avgjord än

Skinnskattebergs folkhögskola kan bli kvar i landstingets regi.

Ursprungligen var det meningen att utredningen av skolans framtid skulle inrikta sig på att finna någon annan utbildare som hyr in sig på skolan och tar över verksamheten.

Men efter protester från oppositionen, dvs socialdemokraterna och vänstern, breddas nu utredningen så att även fortsatt landstingsdrift finns med i bilden.

Denise Bergström är oppositionsråd och hon pekar på vikten att skolan även i fortsättningen är neutral och inte färgad av religiösa eller politiska uppfattningar vilken kan bli risken om en utomstående utbildare tar över verksamheten. Dessutom menar hon att risken finns att en annan utbildare tar med sig verksamheten till annan ort efter en tid.

Landstingsrådet och folkpartisten Torsten Källberg understryker att det första uppdraget var för kategoriskt skrivet. Där fanns enbart en ny utbildare med i bilden medan uppdraget efter omskrivningen också har med landstinget som möjligt driftsansvarig. Han ser också den uppkomna situationen som en sporre för personalen att försöka öka elevantalet på skolan.