Stora lönelyft till Arbogapolitiker

I Arboga har det blossat upp en politisk strid om höga ersättningar till förtroendevalda politiker.

Kritiken gäller framför allt att tre nämndordförande har fått ett påslag med 5 000 kronor i månaden.

Två av dem, ordförandena i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, hamnar då på en årsersättning på nästan 250 000 kronor.

Höjningarna av arvodena är oskäliga, anser folkpartisten Göran Edlund:

- Jag tycker de är alldeles för stora.

- Det är säkert ett tungt uppdrag, men tungt att det motiverar stora höjningar, det är det inte, säger Göran Edlund till P4 Västmanland.

Han tror att de höga arvodena sticker de vanliga arbogaborna i ögonen, och pekar också på att socialnämnden har dålig ekonomi redan från början.

Men det socialdemokratiska kommunalrådet Olle Ytterberg försvarar höjningarna och de i några fall höga ersättningarna:

- Det här är ersättning för den tid man är borta från sitt arbete.

- Det här finansieras utanför nämndernas ekonomi, genom fullmäktiges ”oförutsedda”, det föreslagna anslaget dit, säger Olle Ytterberg till P4 Västmanland.

Han tror också att en större närvaro dagtid av nämndordförandena kanske kan innebära att de ekonomiska problem som socialnämnden dras med kan rättas till.