Stig Henriksson: "Alla måste få del av Westmannaturims pengar"

Nu ska Westmannaturisms tillgångar på runt 40 miljoner bli tillgängliga för länets kommuner.

Kvar i egen regi finns numera bara naturreservatet Ängsö utanför Västerås medan många kommuner har andra naturmiljöer som man gärna skulle vilja satsa pengar och kraft på.

För Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson är det självklart att stiftelsens pengar ska vara tillgängliga för alla.

- Ja eftersom vi alla har medverkat till Westmannaturisms verksamhet med årliga bidrag så är det rimligt att vi nu också får ekonomsik hjälp med de objekt som vi har på hemmaplan, säger Stig Henriksson.

Han tycker också att stiftelsens enda kvarvarande obejkt, Ängsö, ska tas över av Västerås stad.