Förbifart Sala - ett fall för regeringsrätten

Regeringsrätten kommer vid en muntlig förhandling i nästa vecka att ta upp frågan om bygget av Förbifart Sala.

Det är flera salabor, bland dem ägaren av vägkrogen och bensinstationen SilverRasten på Sörskogsleden, som överklagat regeringens beslut att medge byggstart av en ny sträckning av länsvägarna 67 och 70 söder om Sala. Närmare bestämt mellan Evelund och Sör Kivsta.

Den nya sträckningen kommer att innebära att vi tvingas stänga krogen och säga upp tio personer, konstaterar ägaren av SilverRasten.

Han vill ha den nuvarande stäckningen kvar men kompletterad med tre rondeller, varav en redan är klar vid Tärnarakan.