Ramnäs kyrka härjad av brand

Skadorna efter nattens brand vid Ramnäs kyrka är omfattande och kyrkan måste nu totalrenoveras. Kyrkportarna och kyrkbänkar närmast dörren är förstörda och hela kyrkan måste saneras från sot och plast som runnit längs kyrkoväggar och inventarier.

Nu väntar teknisk undersökning av brandplatsen och biskop Claes-Bertil Ytterberg som besökte kyrkan tror och hoppas att branden inte är anlagd.

Ramnäs kyrka med anor från 1400-talet skulle slutbesiktigas i mitten av december och öppnas igen i februari efter den renovering som pågått ett tag.

På grund av kommande totalrenovering så måste kyrkan hållas stängd hela nästa år det tror, Sven Sundström kyrkorådets ordförande i Ramnäs församling.

Sven Sundström hoppas också att den fullvärdesförsäkring som församlingen tecknat ska täcka den totalrenovering som väntar.