Ny butik öppnar i Västerfärnebo

Butiken i Västerfärnebo öppnas igen nästa vår. Bygdeföreningen har köpt fastigheten och ska med knappt två anställda driva verksamheten som får en inriktning mot lokalproducerade varor.

Två tidigare ägare har gett upp. Västerfärneboborna har inte varit tillräckligt köptrogna. Men nu har 125 familjer svarat på en enkät om hur de skulle vilja ha sin handel vid torget och efter det så vågar man dra igång.

Anita Barrsäter är projektledare och hon räknar med att ett bra bassortiment toppat med lokalt producerat kött och frukt och grönt ska locka kunder till butiken.

En mötesplats blir det också för bygden, och med återkommande torghandel ska platsen leva upp är det tänkt.

Dessutom planeras ett vandrarhem på övervåningen där friluftsmänniskor som besöker Svartådalens cykel- och kanotleder kan övernatta.