Gamlas träffpunkter läggs ner

Äldreomsorgen drabbas värst när socialnämnden i Köping måste spara, det skriver Bärgslagsbladet i dag.
Enligt ett tjänstemannaförslag ska dagcentralerna Tunadal, Nygården och Älgen i Köping, där de gamla kunnat träffas och aktivera sig, läggas ner. Totalt ska 8,5 miljoner kronor sparas och tjugo tjänster inom förvaltningen ska bort, som förslaget ser ut nu. Och anledningen till besparingarna är att underskottet i socialnämnden var på väg att rusa iväg till uppemot 10 miljoner kronor. Det är främst vården av vuxna missbrukare som kostat kommunen oväntat mycket pengar de senaste åren. I november ska frågan om nedläggningarna avgöras av politikerna.