Västeråsläkare prickas för utebliven behandling

En läkare i Västerås prickas nu av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att inte ha gett någon behandling till en patient med en blodsjukdom. Patienten avled.

Trots att mannen - en 45-årig salabo - påpekade för läkaren att han tidigare hade fått behandling genom att man regelbundet tappat honom på blod, så satte läkaren inte in behandling.

Han remitterade heller inte patienten till sjukhus.

Drygt en månad senare så avled patienten till följd av sin sjukdom.

Den avlidnes hustru anmälde läkaren, som nu alltså fått en erinran.