Fler behöver finsk-svensk tolk

Behovet av tolkhjälp på finska har ökat i Västmanland under det senaste året.

Orsaken är att många av de finsktalande som kom till Sverige under 1950- och 60-talen idag blivit äldre och i större behov av sjukvård.

Många av de finsktalande som kom under 50 och 60-talet kunde bara finska och hade oftast bara folkskola i bagaget -och undervisning i svenska existerade knappt i Sverige.

Som pensionär tappar man kontakten med arbetslivet och det svenska språket blir ringrostigt.

- Och på äldre dar är det ofta modersmålet som blir det viktigaste språket, säger Raja Metso-Korpela på Västmanlands Tolkservice till P4 Västmanland.

Det är främst i kontakt med myndigheter och sjukvården som Västmanlands tolkservice behöver bistå med tolkhjälp på finska, enligt verksamhetsansvariga Raja Metso-Korpela.

60 procent av all tolkning som tolkservicen erbjuder görs inom sjukvården.

Västmanlands Tolkservice, VTS, är en ekonomisk förening med Landstinget Västmanland och nio av länets kommuner som medlemmar.

Verksamheten startade i januari år 1993.

VTS har över 300 tolkar i 70 språk.