Förlust för JC

Klädbutikskedjan JC redovisar en förlust efter finansnetto på 2,0 miljoner kronor för årets sex första månader.
Under motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på 11,7 miljoner kronor. Utvecklingen under första halvåret ligger klart under JC:s mål och bolaget ska nu vidta ett antal åtgärder för att förbättra försäljning och resultat, skriver JC i delårsrapporten.