Snarkning hälsofara för kvinnor

Kvinnors problem med snarkning liknar ofta männens problem. Det visar en enkätstudie bland 7 000 kvinnor som öronläkarföreningen har gjort och som presenteras i dag.
I enkäten uppgav var sjätte kvinna i åldern 50-60 år att de snarkade högt och störande. Studien har bland annat gjorts eftersom snarkbesvär kan vara kopplade till upprepade andningsuppehåll under sömnen, som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.