Protester stoppade behandlingshem

Det blir inget vårdhem för kriminella unga missbrukare i Haga, utanför Harbo i Heby kommun.
Byggnadsnämnden i Heby har sagt nej till att bygga om en fastighet mitt inne i ett villaområde till vårdhem för kriminella unga missbrukare. Det är efter protester från övriga villaägare som nämnden säger nej. Dåliga erfarenheter från en tidigare liknande verksamhet i området har skrämt villaägarna, som nu alltså fått byggnadsnämnden med sig.