Översvämning i Dalälven

Dalälven har formligen dränkt Nedre Dalälvsområdet. Många sommarstugor är avskurna från tärnsjölandet eftersom vägarna ligger under vatten.

SMHI har gått ut med en varning för ytterligare höjda vattennivåer.

- Dalälven i höjd med Östa har idag en mäktig vattenspegel konstaterar Lars Lööf som under många år följt älvens vattenflöden