Protester stoppade snabb-behandling

På grund av de många protesterna kommer etableringen av företaget SGS DNA i ''Tarzandjungeln'' i Arboga att ta längre tid att behandla än kommunen tänkt sig.
De många protesterna gör också att kommunen ikväll kommer att hålla ett extra infomationsmöte med de närboende. När det blev känt att företaget SGS DNA skulle etablera sig på en tomt i Arboga tätort, i området Ladubacksgärdet, blev det protester bland närboende som vill behålla området som grönområde. Barnen brukar leka där, och det kallas i folkmun för ''Tarzandjungeln''. En namninsamling med 50 namn där man protesterade mot planerna skickades in till kommunen. De som skrivit på var positiva till att SGS DNA etablerar sig i kommunen, men tyckte att etableringen borde ske på något annat ställe än i ett villaområde. Från början hade kommunen tänkt att snabbehandla ärendet, i något som kallas ett ''enkelt planförfarande''. Det kan man göra om ärendet inte är så kontroversiellt. Men de synpunkter som kommit in gör att tekniska nämnden idag väntas besluta om ett så kallat ''normalt planförvarande''. Bland annat måste då planen för området ställas ut under en tid, och det slutgiltiga beslutet måste fattas av kommunfullmäktige i stället för av tekniska nämnden. Det här gör att ärendet väntas dra ut på tiden; tidigast i mars kan det vara färdigbehandlat, tror stadsarkitekt Per Granlund, och det förutsätter att ingen överklagar. På grund av protesterna hölls i juni ett extra informationsmöte, och i kväll hålls ett andra informationsmöte där de närboende, företaget och kommunen kommer att finnas med.