Mäklare i Mälardalen fuskar med arvoden

Fusket i mäklarbranschen är utbrett, konstaterar Skatteverket.

Vid en kontroll av mäklare i Mälardalen visade det sig att 60 procent har fuskat på ett eller annat sätt.

- Det man sett har förekommit är att man tar in arvoden utan att ta upp dem för beskattning, så det bli helt enkelt svarta intäkter då, säger Anders Ågren, informationschef på Skatteverkets Mälardalsregion.

Det mäklarna har fuskat med är alltså att redovisa sina arvoden på rätt sätt. Vid en försäljning betalas arvode till mäklarfirman, som i sin tur ska ta upp intäkten som en del av sin affärsverksamhet.

Det som det nu har fuskats med är att en del mäklare inte gjort detta, utan i stället satt in arvodet på sina privata konton.

Sammanlagt har Skatteverket kontrollerat 155 mäklare i  Mälardalsregionen, varav 39 är auktoriserade mäklare i Västmanland.

Enligt Skatteverket var det ingen större skillnad på om det var små eller stora mäklarfirmor eller var i länet de låg.

Skatteverket kommer nu att se över hur de ska komma tillrätta med det utbredda fusket, som de ser mycket allvarligt på.