Tre JO-anmälningar mot proAros

Tre JO-anmälningar har nu lämnats in mot Västerås Stad och proAros med anledning av det så kallade ''Dingtuna-brevet''.
Det är Lärarförbundet i Västerås och två privatpersoner som gjort anmälningarna. Bakgrunden är att personalen på Dingtuna förskola hotades med sparken efter att ha skickat ett brev till de ansvariga i kommunen, där de protesterade mot nedskärningar. Föräldrarna till barnen på förskolan fick också en kopia av brevet. Som svar skickade arbetsgivaren en skriftlig erinran där man anklagade personalen för illojalitet och för att ha brutit mot anställningsavtalet. I anmälningarna till JO sägs att Västerås Stad har kränkt personalens grundlagsskyddade yttrandefrihet genom svarsbrevet. Ledningen för ProAros i Västerås har medgett att brevet aldrig borde ha skickats, men har samtidigt sagt att det var fel av personalen att vända sig externt med en fråga som borde ha hanterats inom den egna organisationen. Nu får alltså JO avgöra ärendet.