Vårdcentralen - var god vänta

Man får vara uthållig om man vill nå vårdcentralen i Hallstahammar per telefon; väntetiden är minst 20 minuter, ibland mycket längre.

Dessutom har det varit läkarbrist på vårdcentralen.

”Oacceptabelt”, anser Sveriges Pensionärsförbund i Hallstahammar.

Hallstabon Veli Perttunen är en av dem som haft svårt att komma i kontakt med vårdcentralen. I förra veckan försökte han ett flertal gånger nå vårdcentralen för att boka en läkartid.

Veli Perttunen säger till P4 Västmanland att han funderar på att sätta sig och vänta på vårdcentralen och att inte gå därifrån innan han fått en tid hos en läkare.

De olika pensionärsorganisationerna i Hallstahammar är överens om sin kritik över hur det fungerar på vårdcentralen.

Gamla och svårt sjuka orkar inte vänta länge i telefon och det går inte heller att lämna meddelande så att någon på vårdcentralen ringer upp igen, enligt Elvy Bürger, vice ordförande i Sveriges Pensionärsförbund i Hallstahammar.

Redan för ett år sedan hade KPR, Kommunala Pensionärsrådet, ett möte med ansvariga för vårdcentralen om organisationen, bristande rutiner och vem som har ansvar för hur remisser följs upp.

Enligt Elvy Bürger kvarstår många problem och från ansvarigt håll har man inte heller fått svar på alla frågor.

Hallstabon Veli Perttunen är en av de som haft svårt att nå vårdcentralen. I förra veckan försökte han ett flertal gånger nå vårdcentralen för att boka en läkartid. Veli Perttunen säger till P4 Västmanland att han funderar på att sätta sig och vänta på vårdcentralen och att inte gå därifrån innan han fått en tid hos en läkare.