Besparingsförslag i Köping får hård kritik

Stora besparingar föreslås inom socialförvaltningen i Köping, drygt 20 tjänster kan komma att sparas in, de flesta inom äldreomsorgen.
En majoritet av politikerna i socialnämndens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget, men socialnämnden och kommunstyrelsen har ännu inte beslutat om förslaget verkligen ska gå igenom. I så fall försvinner 8 av de 10 anställda som jobbar i kommunens så kallade aktivitetsteam. Deras uppgift är att ordna aktiviteter för de äldre, till exempel sång och musik, bingo, keramik och vävning. En effekt av besparingarna blir att dagcentralerna på servicehusen Nygården och Tunadal stängs för äldre utifrån, som inte bor på servicehusen. Och det väcker protester bland annat från många av de äldre. - Det är abolut vettlöst. Att komma hit betyder att jag kan hålla igång och det är ett fint avbrott mitt på dagenm, vi blir ett gäng som sitter och pratar. Det säger Hugo Wilhelmsson, som är en av dem som brukar gå till Tunadal och äta lunch varje dag.