Brister på Strömsholms hästsjukhus

Strömsholms hästsjukhus saknar varningsskyltar för röntgen och dokumentation av personalens strålskyddsutbildning. Det har Statens Strålskyddsinstitut upptäckt vid en inspektion.

Därför måste Hästsjukhuset nu vidta flera åtgärder enligt Strålskyddslagen.

Bland annat ska man sätta upp varningsskyltar på dörrar till röntgenrum och ta fram instruktioner för hur man ska göra röntgenundersökningar.