Underåriga serveras alkohol på restauranger

Många ungdomar under 18 år blir serverade alkohol på restauranger, utan att personalen frågar efter ålder.

Det visar en studie som genomförts i samtliga kommuner i Västmanland.

Dom senaste två helgerna har sammanlagt 42 restauranger fått besök av testpersoner med ett - som det kallas - ungt utseende. Och en tredjedel av restaurangerna - dom flesta i Västerås - serverade alltså ungdomarna alkohol, utan att kontrollera åldern.

Det är länsstyrelsen som ligger bakom studien, som är en del i en större utbildningsinsats, för att få en mer ansvarsfull alkoholservering.

Den slutsats som dras, är att det finns behov av mer utbildning av restaurangernas personal.