Trots arbetskraftsbrist påverkas utbildningar

Trots att det larmas om brist på personal nästa år inom vissa yrken så påverkas möjligheterna att vidareutbilda arbetslösa inom de här yrkerna.

Vad det handlar om är arbetsmarknadspolitiska programmen som får färre plaster nästa år.  

Det Samtidigt som arbetsförmedlingarna uppmanas att yrkesutbilda arbetslösa för dom branscher som det råder arbetskraftsbrist inom.