Många vill jobba mot hedersrelaterat våld

Konkurrensen är stor om pengar för att kunna jobba för att minska det så kallade hedersrelaterade våldet.

Åtta olika projekt har ansökt hos Länsstyrelsen i Västmanland om sammanlagt två miljoner kronor. Men det finns bara en miljon att dela på.

Fyra av ansökningarna till länsstyrelsen är helt nya, bland annat har individ- och familjenämnden i Västerås stad ansökt om 363 000 kronor till ett kvinnocenter, säger Yvonne Pettersson på nämnden.

Med ett kvinnocenter vill man öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Tjejouren Ronja i Västerås har sökt 394 000 kr till tjejgruppsledare för att leda tjejgrupper på skoltid, och i Fagersta har socialförvaltningen ansökt om 103 000 kr för att bättre kunna hjälpa unga personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

I december fattar Länsstyrelsen beslut om vilka projekt som får stöd.