Fula tomter i Heby?

I Heby kommun agerar allmänheten polis åt byggnadsnämnden. Rader av anonyma anmälningar om ovårdade tomter och förfallna hus stömmar in till nämnden varje år.
En del av anmälningarna blir också fall för länsrätten, dit nämnden vänder sig om fastighetsägaren inte snyggar till sin tomt frivilligt. I så fall kan länsrätten utdöma vite - ett penningbelopp som fastighetsägaren måste betala om han eller hon inte lyder. Johan Hagland är byggnadschef i Heby, och han störs inte av att så många anmälningar är anonyma: - I kommunen ska man kunna ha en bebyggelse som alla tycker är vacker, och därför tycker jag att man ska kunna få vara anonym när man gör en sådan här anmälan, säger han till P4 Västmanland. Ofta är det grannkonflikter som ligger bakom anmälningarna till byggnadsnämnden. Enligt Hagland är många anmälningar är befogade, men inte alla. Varje år går ungefär fem till tio procent av ärendena vidare till länsrätten.