Landstinget försöker tysta anställda

Det är inte bara inom Västerås stad som personal får varningar när de vågar kritisera verksamheten. Det förekommer även inom landstinget.
Nu träder två arbetsterapeuter inom vuxenpsykiatrin, Nina Stolt och Jessica Derby, fram och berättar hur de efter att har påpekat brister fått både erinran och tvingats lämna sin arbetsplats. -Att något sådant skulle kunna hända är helt otroligt, säger Nina Stolt till P4 Västmanland. I erinran står bland annat att kvinnorna brutit mot anställingsavtalet genom att agera hotfullt och kränkande mot sin närmaste chef men att det skulle ha förekommit hot eller kränkningar förnekas av båda kvinnorna. Och några förklaringar till vad som möjligen hade kunnat uppfattas som hot eller kränkning har kvinnorna inte fått av sin ledning. - Det känns tråkigt vi inte ens har blivit hörda och getts möjlighet att diskutera det inträffade, säger Jessica Derby till P4 Västmanland.